“Babblefish.com “

Chuyên về ngôn ngữ bản dịch, tỷ giá ngoại tệ trên toàn cầu, thông tin du lịch, thế giới tin tức và giải trí.

CácBabblefish Thế giới Ngôn ngữ Cổng thông tin” là một nguồn lực vô giá, và một phải khám phá cho du lịch thế giới, giáo dục, sinh viên và chuyên nghiệp.


Tìm kiếm bản dịch ngôn ngữ

Dịch ngôn ngữ miễn phíDịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp ngôn ngữ

bftranslator e1358997460349 Top X box game chair under 300 dollars

Ngôn ngữ dịch giả tự do

 

Tìm kiếm toàn cầu các tỷ giá ngoại tệ

Screen shot 2011 12 17 at 2.10.58 AM Top X box game chair under 300 dollars

Babblefish Tính toán tỷ giá hối đoái

Tìm kiếm du lịch tài nguyên

bftravel 300x100 Top X box game chair under 300 dollars

Tình trạng chuyến bay và đặt chỗ

 

Tính năng:

VideoFish Học tập với video từ trên khắp thế giới. Video là một công cụ cần thiết cho những người học ngôn ngữ. Đắm mình trong nước ngoài video để giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng ngôn ngữ của bạn hoặc chỉ có một số vui vẻ.

Một thế giới Các BabblefishMột thế giới Nhiều ngôn ngữ” cổng thông tin web tính năng blog, mạng xã hội, Tổng hợp các bài viết quan tâm và trang web của chúng tôi mà giữ chúng tôi cập nhật những ngày đầu câu chuyện và những gì xu hướng trên internet.

Nhu cầu đặc biệt Chúng tôi tại Babblefish cảm thấy không đủ thông tin được cung cấp cho những người có nhu cầu đặc biệt, Vì vậy, chúng tôi đã thêm các liên kết đặc biệt tốt nhất nhu cầu cho các trang web ngôn ngữ ký hiệu Chữ Braille cũng như các nhu cầu đặc biệt

Cửa hàng Babblefish Từ vải để cuốn sách đồ trang sức để phần mềm thiết bị điện tử. Cửa hàng Babblefish có liên kết đến tất cả các thỏa thuận tốt nhất trực tuyến.

Dịch thuật chuyên nghiệp
Tài liệu và các trang web tất cả dịch chuyên nghiệp sử dụng mới nhất địa phương và toàn cầu hóa kỹ thuật. Thông dịch viên có sẵn cho các cuộc họp và hội nghị tại nhà. Nếu điều quan trọng là không sử dụng một bản dịch miễn phí.


Công việc thực tế của dịch Bạn có thể nói tiếng Anh không? Có thể bạn nói một ngôn ngữ khác? CHÚNG TÔI CÓ MỘT CÔNG VIỆC CHO BẠN!

Tìm hiểu Đa 'm thoại tiếng Hebrew trong ít hơn 30 Ngày! Tìm hiểu tiếng Hebrew với dễ hiểu phương pháp & Chọn lên tiếng Do Thái, bạn cần phải biết ít hơn 30 Ngày!

 Top X box game chair under 300 dollars

 
Thúc đẩy hòa bình thế giới thông qua truyền thông toàn cầu